Şirketimiz sürekli gelişiyor ve büyüyor.

 

OpenScape Business X5 

 

OpenScape Business X5 sayesin de firmanız işletme içerisinde ve dışarısında artan iletişim ihtiyaçlarınızın tamamına cevap verebilecek, sistem sayesin de çalışanlar kendi aralarında, müşterilerle ve tedarikçilerle en verimli yöntemle iletişim kurabilecek ve iş süreçlerini optimize edebilecekler.Kablolu veya kablosuz telefonlar,IP telefonlar, GSM FCT sistemleri,ISDN, Wireless telefon sistemi,, birleşik mesajlaşma, callcenter entegrasyonu , birçok şubenin tek merkezde toplanması gibi pek çok kullanışlı fonksiyonu OpenScape Business X5 üzerinde toplamıştır.

 

İşletme stratejiniz dinamik, atak ve sınırlı personel çok iş ise;

 

Openscape Business X3 

 


Dinamik fakat sınırlı personel  ile iş yapan işletmeler için oluşturulmuş OpenScape Business X3 tam aradığınız haberleşme sistemidir. Ekonomik ve yönetilebilir ,erişim kolaylığı olan,mobilitesi yüksek,raporlama ,özelliği olan ,kısaca  tek bir çatı  IP iletişim çözümleri, ses ve konferans servisi, sesli posta kutusu, metin mesajlaşma (chat), durum bildirimi (presence), ses kayıt ve multimedya contact center fonksiyonlarının tümünü kullanımı kolay ve esnek bir sistemle sağlamaktadır.

Dış dünya ile entegre bir işletme.

 

 

OpenScape Business X8

 

 

 

Personelinizin kullanmış olduğu iletişim modellerini e-mail, chat, voice, voicemail, fax, mobility vb. bir arayüz ile birleştirilmesi ve bir çok farklı ortam üzerinden de bu toparlanmış servise bağlanabilme. Özetle personele verilen servislerin karmaşık olmaması farklı cihaz platformlarından her hangi bir anda (any time), her hangi bir yerden (any where) ve herhangi bir cihaz üzerinden (any device) erişim sağlayabilmek. Amaç bireyin verimliliğini arttırmak.

Personeller arası etkileşimi daha verimli hale getirecek araçlar sunmak.

 

Presence, web işbirliği araçları, konferans araçları ve bunların planlanabilmesi, ortak kontak kullanımı, entegre contact center çözümleri, dış dünya daki ortamlar ile (sosyal medya gibi) entegre olabilmek gibi servisleri örnek olarak söyleyebiliriz. Bu ikinci katman, birinci katmandaki “UC” kavramına bir “C” daha ilave edilerek “UCC” terimi ile ifade edilmektedir. Amaç çalışanlar, partnerlar ve müşteriler arasında bir sinerji oluşturmak, grup halinde çalışabilmenin verimliliğini arttırmak.

 

Personel ve grup’a dönük araç ve arayüzler ile sağlanan servislere tamamlayıcı olarak etkileşimi (anlık iletişimi) firmanın kullandığı CRM, ERP, Özel Web portalları vb. programlar ile entegre etmektir. Amaç veri tabanları ve programlar ile real-time iletişim araçlarının bütünleşmesi ile şirket faaliyetlerine şeffaflık ve hız kazandırabilmektir. Bu kavram CEBP (Communication Enable Business Process) olarak ifade edilmektedir.

 

Şirketin işlemlerinin tıkanmadan süratle çözümüne dönük bağlantılar sağlamayı anlatmaktadır.

Unify UC IP ve Hybrit Telefon Santralleri

gallery/pabx-siemens1edit-1200x350
gallery/open-x5 intercomtelekom
gallery/openscape_business_x5-r-w
gallery/siemens unify x8 genel görünüm intercom telekom
gallery/4567893456789